Η έδρα του δικηγορικού μας γραφείου είναι στην οδό Γεωργίου Μπάκου 1, στη Νέα Φιλοθέη Αττικής, Τ.Κ. 11524. Καλέστε μας στο (0030) 2155054489 ή (0030) 6976594378  είτε αποστείλατε στο mail info@danelian.gr, το νομικό σας πρόβλημα αναγράφοντας ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να κλείσετε ραντεβού.